Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Czajków

Koordynatorem ds. dostępności powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Czajków 48/2020 z dnia 25 września 2020 roku został Pan Paweł Korzański. nr tel. 627311006 wewn. 17. e-mail: rolnictwo.czajkow.gmina@gmail.com

Do zadań stanowiska należy m. in.: 

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach jakie świadczy,
  • tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji.

Koordynator powinien być więc swoistym "opiekunem" tematu dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot publiczny.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2020 07:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Korzański
Ilość wyświetleń: 51
21 października 2020 07:38 (Paweł Korzański) - Zmiana treści zakładki.
21 października 2020 07:31 (Paweł Korzański) - Zmiana treści zakładki.
21 października 2020 07:27 (Paweł Korzański) - Dodanie nowej zakładki.