Rejestr zmian

20 listopada 2018 14:58 2 godziny 47 minut temu

20 listopada 2018 14:58 2 godziny 48 minut temu

20 listopada 2018 11:23 6 godzin 23 minut temu

Organy: Rada Gminy

Aktualizacja danych komisji: Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji.

Autor: Marcin Bednarek

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 125359