Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy w Czajkowie

Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że III sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Złożenie ślubowania przez radnego. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protok&oa

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy w Czajkoiwe

Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że II sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 roku, o godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokółu z obrad I sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie...

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy w Czajkowie

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokółu z obrad XXX sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych...