Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy w Czajkowie

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku, o godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokółu z obrad XXIX sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych...

Zawiadomienie o XXIX sesja Rady Gminy w Czajkowie

Zawiadomienie o XXIX sesja Rady Gminy w Czajkowie Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokółu z obrad XXVIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania...

Ustawa o prowadzeniu kontroli przedsiębiorców

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 78a. 1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest...