Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy w Czajkowie

Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że XV sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 27 maja 2020 roku, o godz. 1000, w Domu Kultury w Czajkowie (parter). Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokółu z XIV sesji. 4. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych. 5. Sprawozdanie...

Zawiadomienie o XIV sesja Rady Gminy w Czajkowie

Zawiadamiam, że XIV sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 25 marca 2020 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokółu z XIII sesji. 4. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji...