Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ustawa o prowadzeniu kontroli przedsiębiorców

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 78a. 1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest...