Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - 19.06.2018r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.06.2018r. pod numerem 2018/S 118-267600 tj. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego