Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - 19.06.2018r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.06.2018r. pod numerem 2018/S 118-267600 tj. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Muchy

Ogłoszenie nr 541684-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Gmina Czajków: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Muchy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...